Free online consultation at on line pharmacy ?[$ buy viagra super active of retail health services. No prescription Canadian drugstore when offering pharmacist tips. Bảo Trợ

Bảo Trợ

Ban biên tập hai trang web NguoiVietBoston tự nguyện đóng góp hết công lao và thời gian của mình để phục vụ cộng đồng, tuy nhiên để trang trải tất cả chi phí liên quan đến trung tâm cung cấp dịch vụ Internet cũng như việc mở rộng sang các lãnh vực âm thanh, phim, ảnh, đòi hỏi một phương tiện tài chánh dồi dào hơn.

Qua thư này, chúng tôi trân trọng kính mời quý thương gia yểm trợ bằng cách quảng cáo trên NguoiVietBoston.com và NguoiVietBoston.TV. Trang quảng cáo màu sắc rực rỡ của quý vị sẽ xuất hiện trên trang chính của NguoiVietBoston.tv 24 giờ một ngày và suốt 6 tháng, một năm hay ngay cả nhiều năm tùy theo ý muốn của quý vị. Nội dung quảng cáo cũng sẽ được thay đổi bất cứ lúc nào quý vị muốn. Với số lượng hàng trăm ngàn người đọc, hiệu quả quảng cáo của quý vị sẽ cao gấp nhiều lần hơn so với các phương tiện truyền thông khác. Vì không nhằm mục đích thương mại, chúng tôi chỉ thu nhận một số ít quảng cáo đủ để trang trải các chi phí của NguoiVietBoston mà thôi.

Đây là một việc làm ý nghĩa, chẳng những đem lại nhiều hiệu năng kinh tế cho cơ sở thương mại của quý vị mà còn góp phần bảo trợ cho sự phát triển của NguoiVietBoston, tiếng nói trung thực của cộng đồng Người Việt chúng ta.

Các chi tiết về quảng cáo trên NguoiVietBoston.com và NguoiVietBosto.tv, xin liên lạc bằng email:
Nếu có ý kiến / góp ý về một bài đăng trên NGUOIVIETBOSTON, quý vị có thể viết thẳng ở ngay cuối mỗi bài.
Ngoài ra quý vị có thể liên lạc với Ban Biên Tập qua:

Phone: 617-820-8723
Email: editor@nguoivietboston.tv
Thư từ: VMAI
227 Boston Street
Dorchester, MA 02125