Free online consultation at on line pharmacy ?[$ buy viagra super active of retail health services. No prescription Canadian drugstore when offering pharmacist tips. Hướng Dẫn Cách Dùng

Hướng Dẫn Cách Dùng

Có nhiều cách để sử dụng trang web NVBTV này:

1. Trong mỗi Mục (Category) thường có nhiều Tiểu Mục (Sub-category). Khi vào trang chính, bạn chọn một Mục mình muốn xem và bấm vào mục đó. Bạn có thể không thấy ngay các tiểu mục vì bị màn ảnh che đi. Ví dụ, bấm vào mục “Nhạc và thơ Việt” sẽ liệt kê toàn bộ các video trong mục này. Bạn có thể chọn video nào quý vị thích. Bấm vào “Next” để xem tiếp các mục đã đương đăng trước và “Previous” để xem các mục mới hơn.

2. Khi để mouse vào chữ “Nhạc và thơ Việt”, bạn sẽ thấy một danh sách dài các Tiểu Mục từ Cổ Nhạc cho đến Sáng Tác Mới. Để chọn một Tiểu Mục bạn thích, bạn (1) đặt mouse vào chữ “Nhạc và thơ Việt”, (2) nhấn và giữ nút bên trái của mouse xong kéo xuống (nhớ giữ mouse) đến tiểu mục nào bạn thích, và (3) bấm vào tiểu mục đó.

3. Cách dễ nhất nhưng hơn tốn thời giờ là xem thẳng trong trang chính tất cả Mục và Tiểu Mục, sau đó chọn mục hay tiểu mục nào bạn thích để xem. Trang web liệt kê tất cả mục và tiểu mục có trong trang web này.

4. Màn ảnh chính sẽ tự động di chuyễn sang tiết mục khác ngay cả sau khi bạn chọn nghe. Để màn ảnh dừng lại trong tiết mục bạn chọn, xin để mũi của mouse trong khung hay bấm “stop” dưới góc bên phải. Khi xem xong tiết mục, bạn bấm “go” để sang tiết mục khác.

5. Kiên nhẫn chờ đợi vì video thường có kích thước lớn, nhất là trang web chuyên về video nên sẽ chậm hơn các trang web chỉ chuyên về bài vở.

BBT NVBTV