Free online consultation at on line pharmacy ?[$ buy viagra super active of retail health services. No prescription Canadian drugstore when offering pharmacist tips. Chủ Trương

Chủ Trương

Điện báo NguoiVietBoston.com và NguoiVietboston.TV là hai bộ phận của Vietnamese Multimedia And Internet Inc. (VMAI), một công ty bất vụ lợi được thành lập nhằm phục vụ các nhu cầu thông tin, văn hóa, xã hội và giáo dục của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, nhất là các tiểu bang vùng New England, và đồng thời góp phần vào công cuộc vận động tự do dân chủ tại Việt Nam. NguoiVietBoston quy tụ những văn nghệ sĩ, chuyên viên kỹ thuật, kinh tế, xã hội có tinh thần thiện nguyện, độc lập, chỉ nhằm phục vụ quyền lợi chung của cộng đồng người Việt.

Mọi thắc mắc xin liên lạc về địa chỉ email: editor@nguoivietboston.tv

Trân trọng kính chào
NguoiVietBoston.tv